Zemedělství

Pastva ovcí na jizerskohorských loukách

 

V roce 2004 přivedla Správa CHKO Jizerské hory ovce do dvou nejznámějších lučních enkláv, Kristiánova a Mariánskohorských bud. Jedná se o ověřovací pokus, který byl zahájen s těmito záměry:

 

  • nabídnout řešení v problematice odstraňování biomasy na ošetřovaných travních porostech,
  • na rozdíl od předcházející dlouholeté degradace lučních společenstev přispět k jejich vylepšení,
  • v případě víceletého opakování ověřit přínos pastvy ke zvýšení druhové rozmanitosti.

Zmíněným lokalitám se věnuje zvýšená pozornost již delší dobu: např. v roce 2003 bylo z Programu na stabilizaci lesa v Jizerských horách realizováno jejich kosení. Kristiánovské louky spravují dílem obec Bedřichov, Lesy České republiky a menší část státní ochrana přírody. Obec Bedřichov zajišťuje z prostředků výše uvedeného programu pravidelné sekání, které brání degradaci někdejších hospodářských luk a jejich pohlcení okolním lesem. I když Kristiánov  již dávno není sklářskou ani pasteveckou osadou, zůstává pro nás jeho současný vzhled připomínkou bývalých časů a tradičního rázu jizerskohorské luční enklávy.

 

Ze stejných důvodů byla v roce 2003  Správou CHKO Jizerské hory se souhlasem  Lesů ČR (vlastník pozemků) zahájena péče o lokalitu Mariánskohorské boudy (dříve Fritzovy boudy), která je dalším pamětníkem lidské expanze do  hor. Smyslem pravidelné péče  je  zachování krajinného rázu uhlířské a pastevecké osady, vzniklé na křižovatce tradičních horských cest. V první fázi byl odstraněn nálet a plochy byly posekány.

 

Vzhledem k  nerudovskému problému, kam s biomasou vzniklou při kosení, bylo na obou lokalitách zahájeno přepásání vymezených nepodmáčených ploch najatým stádem ovcí. Pastva ovcí je vnímána jako vítaný příspěvek k udržení a rozšíření druhové různorodosti lučních společenstev někdejších hospodářských luk bez změny vodního režimu a utužování ploch na lokalitě.

 

Podle dosavadních poznatků je hodnocení pastvy příznivé, ovce by tedy mohly v jizerskohorských enklávách zdomácnět a mohli bychom je u nás vídat každoročně.

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt