Správa CHKO Jizerské hory >> O správě CHKO

O správě CHKO

Správa CHKO Jizerské hory je jedním z oddělení regionálního pracoviště Liberecko a je orgánem ochrany přírody a krajiny na území CHKO Jizerské hory.

 

Vedoucím je Ing. Tomáš Korytář, jeho zástupcem Ing. arch. Jana Mejzrová.

 

Adresa a kontakty

AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko

Správa CHKO Jizerské hory

U jezu 10

460 01 Liberec

 

e-mail: jizhory [at] nature.cz

ID datové schránky: zqmdynq

web: jizerskehory.ochranaprirody.cz

 

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8 - 17 h

 

Rašeliniště Jizerky a Bukovec

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt