Plány péče

ZCHÚ na území CHKO Jizerské hory

 

Chráněná krajinná oblast

 

CHKO Jizerské hory plán péče (pdf; 2,4 MB)
  (Zajímá-li vás některá konkrétní část, podívejte se na stránku Plán péče o CHKO.)


Národní přírodní rezervace

 

NPR Jizerskohorské bučiny plán péče (pdf; 15,1 MB)
NPR Rašeliniště Jizerky plán péče (pdf; 14,3 MB)
NPR Rašeliniště Jizery plán péče (pdf; 25,6 MB)


Přírodní rezervace

 

PR Bukovec plán péče (pdf; 5,4 MB)
PR Černá hora plán péče (pdf; 4,6 MB)
PR Černá jezírka plán péče (pdf; 5,3 MB)
PR Jedlový důl plán péče (pdf; 4,6 MB)
PR Klečové louky plán péče (pdf; 4,5 MB)
PR Klikvová louka plán péče (pdf; 4,1 MB)
PR Malá Strana plán péče (pdf; 7,9 MB)
PR Na Čihadle plán péče (pdf; 3,4 MB)
PR Nová louka plán péče (pdf; 4,5 MB)
PR Prales Jizera plán péče (pdf; 6,2 MB)
PR Ptačí kupy plán péče (pdf; 2,8 MB)
PR Rybí loučky plán péče (pdf; 3,5 MB)
PR Vápenný vrch plán péče (pdf; 3,8 MB)


Přírodní památky

 

PP Černá Desná plán péče (pdf; 4,9 MB)
PP Fojtecký mokřad plán péče (pdf; 1,4 MB)
PP Jindřichovský mokřad plán péče (pdf; 2,4 MB)
PP Klečoviště na Smrku plán péče (pdf; 2,6 MB)
PP Na Kneipě plán péče (pdf; 2,8 MB)
PP Pod Dračí skálou plán péče (pdf; 1,6 MB)
PP Pod Smrkem plán péče (pdf; 2,7 MB)
PP Quarré plán péče (pdf; 2,1 MB)
PP Tichá říčka plán péče (pdf; 19,5 MB)
PP Tesařov plán péče (pdf; 1,7 MB)
PP U Posedu plán péče (pdf; 2,7 MB)
PP Vlčí louka plán péče (pdf; 2,4 MB)

 

ZCHÚ mimo území CHKO Jizerské hory

 

Příslušnost k výkonu státní správy daná vyhláškou 46/2010 Sb.

 

NPR Karlovské bučiny plán péče (pdf; 7,4 MB)

 

Pozemky důležité pro obranu státu

 

K výkonu státní správy v maloplošných zvláště chráněných územích ležících na pozemcích důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy (např. pozemcích ve správě Vojenských lesů a statků s.p) je podle ust. § 79 odst. 3 písm. f) zák. 114/1992 Sb. příslušné Ministerstvo životního prostředí, v Libereckém kraji konkrétně Odbor výkonu státní správy V. Plány péče z pověření Ministerstvo životního prostředí zpracovává územně příslušné pracoviště AOPK, které současně zodpovídá za jejich praktické naplňování.

 

PR Ralsko plán péče (pdf; 5,3 MB)
PR Rašeliniště Černého rybníka plán péče (pdf; 3,0 MB)
PP Děvín, Ostrý a Schachstein plán péče (pdf; 4,5 MB)
PP Divadlo plán péče (pdf; 3,7 MB)
PP Hadí kopec plán péče (pdf; 1,3 MB)
PP Malý a Velký Jelení vrch plán péče (pdf; 3,4 MB)
PP Stohánek plán péče (pdf; 3,9 MB)
PP Široký kámen plán péče (pdf; 3,8 MB)
PP Vranovské skály plán péče (pdf; 4,6 MB)

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt