Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Tiskové zprávy >> Vysazení plůdku pstruha obecného potočního

Vysazení plůdku pstruha obecného potočního

10.5.2012

Zpráva o vysazení plůdku pstruha obecného potočního (Salmo trutta m. fario) do vybraných úseků vodních toků ve správě Lesů ČR, s.p. Hradec Králové situovaných na území CHKO Jizerské hory v roce 2012

 

Počátkem dubna letošního roku bylo na základě objednávky Lesů ČR, s.p. Hradec Králové - Správa toků - oblast povodí Labe provedeno vysazení 10 000 ks plůdku pstruha obecného potočního (Salmo trutta m. fario), dále PO, do vybraných úseků vodních toků ve správě Lesů ČR, s.p. Hradec Králové situovaných převážně na území CHKO Jizerské hory.

 

Plůdek PO byl vykulen v dobré kvalitě v líhni Českého rybářského svazu - místní organizaci ve Frýdlantu. Generační ryby byly odloveny v roce 2011 z místních populací z vodních toků v povodí Smědé. Vysazování plůdku PO proběhlo v dopoledních hodinách dne 7.4.2012, práce byly provedeny v dobré kvalitě 2 skupinami po 3 lidech, a to za účasti zástupců: objednatele - Lesy ČR, s.p. Hradec Králové - STOPL (Ing. L. Němec), 2 zástupců místní organizace ČRS ve Frýdlantu (p. Vrňata, p. Litoš), zástupce Správy CHKO Jizerské hory (Ing. K. Farský) a 4 dobrovolných účastníků (T. Brož, J. Froněk, M. Farský, T. Froněk).

 

Záměr na vysazení plůdku PO vychází z výstupů zpracovaného grantového úkolu: Vliv hospodářských zásahů na biologickou rozmanitost ve zvláště chráněných územích, který navrhuje postupné vysazování s předpokladem budoucí samoobnovy populací místně původního druhu pstruha obecného - potočního na vhodných potocích IV. -V. řádu, které nejsou předmětem zájmu rybářského obhodpodařování ze strany ČRS a jejichž biologický potenciál umožňuje opětovné zaplnění této niky. Podíl Správy CHKO Jizerské hory na tomto záměru spočívá ve vytipování vhodných úseků vodních toků a fyzické spoluúčasti při vysazování plůdku pstruha do potoků.

 

V roce 2012 byly zarybněny níže uvedené úseky vodních toků ve správě objednatele, které nejsou součástmi rybářských revírů:

  1. Ztracený potok - v úseku od silničního mostu v Ludvíkově po lokalitu U Spálené hospody v délce 1798 m.
  2. Lomnice - od silničního mostu k hraničnímu přechodu po most Smuteční cesty v délce 1340 m.

 

     
Detail oplodněných jiker PO v líhňařském aparátu  Plůdek PO před jeho přenesením do transportních konví  Před vysazením do vodoteče byl plůdek PO rozdělen do kbelíků 
     
Vysazování plůdku PO do Ztraceného potoka  Vysazování plůdku PO do Lomnice  Vysazování plůdku PO do Hraničního potoka 
 
Detail vykuleného plůdku PO 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt