Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Tiskové zprávy >> Vysazení plůdku pstruha obecného potočního

Vysazení plůdku pstruha obecného potočního

31.5.2017

Zpráva z průběhu vysazení plůdku pstruha obecného potočního (Salmo trutta m. fario) do vybraných úseků vodních toků ve správě Lesů ČR, s. p. Hradec Králové, v roce 2017

Od roku 2007 až doposud pravidelně podporuje státní podnik Lesy ČR Hradec Králové, Správa toků - oblast povodí Labe ze svých prostředků vysazování plůdku místně původního pstruha obecného - potočního (PO) do vodních toků v jejich majetkové správě. Na jaře tak každým rokem bývá vysazeno cca 10000 ks plůdku PO - potomstva generačních ryb odlovených ze Smědé, který je distribuován do Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) vytipovaných úseků vodních toků, kde se rybářsky nehospodaří (tzn. nenasazují a neodlovují se zde chovné druhy ryb ani zde nebyl prokázán aktuální výskyt zvláště chráněných druhů vodních živočichů) nebo kde v minulých letech proběhly práce a opravy v korytech vodních toků poškozených po proběhlých povodních. Tímto způsobem byly doposud vysazeny ryby v povodích vodních toků Smědé a Jeřice.

Generační ryby jsou odlovovány na podzim z místních chovných potoků v povodí Smědé (Sloupský potok, Lomnice, Smědá). Následně je proveden jejich umělý výtěr suchou metodou v líhni místní organizace ČRS ve Frýdlantu. Oplodněné jikry jsou následně uloženy na líhňařském aparátu Rűckel-Vacek v množství cca 15000 jiker v průměrné velikosti 4 mm. V jarním období
následujícího roku (ve 3. - 4. měsíci dle průběhu počasí) je vykulený plůdek distribuován do vhodných potoků, tzv. kapilár.

V roce 2017 z důvodu plánové odstávky rybí líhně ve Frýdlantu byl využit plůdek PO z rybí líhně ČRS MO Jilemnice. Před vysazením plůdku PO bylo na zájmových vodotečích zástupcem AOPK ČR dne 9. května 2017 provedeno orientační měření hodnot pH s těmito výsledky:

  • Černá Smědá: 6,96
  • Heřmanický potok: 6,90
  • Račí potok: 7,07

Vysazování plůdku PO v sezóně 2017 proběhlo ve dnech:

  • 14.-15. května 2017 v 1 vysazovací skupině za účasti zástupce AOPK ČR (Ing. Farský + 4 osoby)
  • 16. května 2017 v 1 vysazovací skupině za účasti 2 zástupců objednatele prací (LČR, STOPL Hradec Králové) + 2 zástupců místní organizace ČRS ve Frýdlantu.


V roce 2017 byl nasazen plůdek PO v níže uvedených úsecích vodních toků v souhrnné délce cca 6000 m:

  1. Černá Smědá v k. ú. Bílý Potok pod Smrkem (IDVT 10184590)
  2. Černý potok v k. ú. Bílý Potok pod Smrkem (IDVT10184739)
  3. Račí potok v k. ú. Habartice u Frýdlantu (IDVT 10185304)
  4. Heřmanický potok v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu (IDVT 10184536)

Úseky vodních toků s vysazeným plůdkem PO budou v dalších letech odborně monitorovány a případně provedeny drobné revitalizační úpravy toků (např. jízkování, průtočné tůně a výhony), které zvýší úkrytovou kapacitu a umožní rybám snadnější přezimování.

Úseky toků s vysazeným plůdkem pstruha potočního
Černá Smědá Černý potok Račí potok  Heřmanický potok

úsek Černé Smědé

(CHKO Jizerské hory)

úsek Černého potoka(

CHKO Jizerské hory)

úsek Račího potoka úsek Heřmanického potoka
 
Fotodokumentace
Vysazování plůdku pstruha obecného potočního Vysazování plůdku pstruha obecného potočního

detail vykuleného plůdku PO na líhňařském

aparátu ČRS MO Frýdlant

nakládání plůdku PO z přepravní nádoby

do kbelíků jednotlivých vysazovačů

Vysazování plůdku pstruha obecného potočního Vysazování plůdku pstruha obecného potočního

vysazování plůdku PO

do tůně Račího potoka

detail plůdku PO v průběhu

jeho vysazení do Račího potoka


V Liberci dne 30. května 2017 zaznamenal Ing. Kamil Farský

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt