Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Tiskové zprávy >> Vysazení plůdku pstruha obecného potočního

Vysazení plůdku pstruha obecného potočního

21.4.2015

Zpráva z průběhu vysazení plůdku pstruha obecného potočního (Salmo trutta m. fario) do vybraných úseků vodních toků ve správě Lesů ČR, s. p. Hradec Králové situovaných na území CHKO Jizerské hory v roce 2015

 

Od roku 2007 až doposud pravidelně podporuje státní podnik Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Labe ze svých prostředků vysazování plůdku místně původního pstruha obecného - potočního do vodních toků v jejich majetkové správě. Na jaře tak každým rokem bývá vysazeno cca 10 000 ks plůdku pstruha obecného - potomstva generačních ryb odlovených ze Smědé, který je distribuován do Správou CHKO Jizerské hory vybraných úseků vodních toků, kde se rybářsky nehospodaří (tzn. nenasazují a neodlovují se zde chovné druhy ryb ani se zde nevyskytují zvláště chráněné druhy vodních živočichů) nebo kde proběhly práce a opravy v korytech vodních toků poškozených po proběhlých povodních. Tímto způsobem byly doposud vysazeny ryby v povodích vodních toků Smědé, Olešky a v letošním roce i Jeřice.

Generační ryby jsou odlovovány na podzim z místních chovných potoků v povodí Smědé (Štolpich,  Lomnice, Smědá). Následně je proveden jejich umělý výtěr suchou metodou v líhni místní organizace ČRS ve Frýdlantu. Oplodněné jikry jsou následně uloženy na líhňařském aparátu Rűckel-Vacek v množství cca 15000 jiker v průměrné velikosti 4 mm. V jarním období následujícího roku (ve 3. - 4. měsíci dle průběhu počasí) je vykulený plůdek distribuován do vhodných potoků, tzv. kapilár.

Letošní vysazování plůdku PO proběhlo v dopoledních hodinách dne 7.4.2015. Práce byly provedeny v dobré kvalitě 2 skupinami, a to za účasti zástupců: a) objednatele - Lesů ČR, s.p. Hradec Králové - STOPL (Ing. Němcová + 2 kolegové), b) AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko (Ing. K. Farský + 2 zástupci místní organizace ČRS ve Frýdlantu). 

V roce 2015 byl nasazen plůdek PO v níže uvedených úsecích vodních toků v souhrnné délce 6340 m:

  1. Včelí potok v k. ú. Mníšek u Liberce (IDVT - 10103981) v délce 2 142 m,
  2. pravostranný přítok Lučního potoka v k. ú. Oldřichov v Hájích (IDVT- 10184120) v délce 144 m,
  3. Luční potok  v k. ú. Oldřichov v Hájích (IDVT - 10184112) v délce 849 m,
  4. levostranný přítok Olešky I v k.ú. Frýdlant (IDVT - 10184445) v délce 1 451 m,
  5. levostranný přítok Olešky II v k.ú. Raspenava (IDVT - 10184443) v délce 614 m,
  6. levostranný přítok Olešky III v k.ú Dětřichov u Frýdlantu (IDVT - 10184492) v délce 1 140 m.

Úseky vodních toků s vysazeným plůdkem PO budou v dalších letech odborně monitorovány a případně provedeny drobné revitalizační úpravy toků (např. jízkování, průtočné tůně a výhony), které zvýší úkrytovou kapacitu a umožní rybám snadnější přezimování. 

Úseky toků s vysazeným plůdkem pstruha potočního

 fotodokumentace

 

Ing. Kamil Farský

(482 428 973, 721 348 445, VWPC-bef27bO1Zca75sk8caqVV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p6Kvm.hcjj-gtjFo)

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt