Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Tiskové zprávy >> Vysazení plůdku pstruha obecného potočního

Vysazení plůdku pstruha obecného potočního

9.4.2014

Zpráva z průběhu vysazení plůdku pstruha obecného potočního (Salmo trutta m. fario) do vybraných úseků vodních toků ve správě Lesů ČR, s. p. Hradec Králové situovaných na území CHKO Jizerské hory v roce 2014

 

Od roku 2007 až doposud pravidelně podporuje státní podnik Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Labe ze svých prostředků vysazování plůdku místně původního pstruha obecného - potočního (PO) do vodních toků v jejich majetkové správě. Na jaře tak každým rokem bývá vysazeno cca 10000 ks plůdku PO - potomstva generačních ryb odlovených ze Smědé, který je distribuován do Správou CHKO Jizerské hory vybraných úseků vodních toků, kde se rybářsky nehospodaří (tzn. nenasazují a neodlovují se zde chovné druhy ryb ani se zde nevyskytují zvláště chráněné druhy vodních živočichů) nebo kde proběhly práce a opravy v korytech vodních toků poškozených po proběhlých povodních. Tímto způsobem byly doposud vysazeny ryby v povodích vodních toků Olešky, Pustého (Zlatého) potoka, Černého a Bílého Štolpichu, Černého a Bílého potoka, Hájeného potoka, Velké a Malé rybí vody, Ztraceného a Hraničního potoka a Lomnice.

Generační ryby jsou odloveny na podzim z místních chovných potoků v povodí Smědé (Štolpich,  Lomnice, Smědá). Následně je proveden jejich umělý výtěr suchou metodou v líhni místní organizace ČRS ve Frýdlantu. Oplodněné jikry jsou následně uloženy na líhňařském aparátu Rűckel-Vacek v množství cca 15000 jiker v průměrné velikosti 4 mm. V jarním období následujícího roku (ve 3. - 4. měsíci dle průběhu počasí) je vykulený plůdek distribuován do vhodných potoků, tzv. kapilár.

Letošní vysazování plůdku pstruha potočního proběhlo oproti minulým rokům cca o 1 měsíc dříve vzhledem k mírné zimě 2013 - 2014, a to v dopoledních hodinách dne 26.3.2013. Práce byly provedeny v dobré kvalitě 2 skupinami, a to za účasti zástupců:

  • objednatele - Lesů ČR, s.p. Hradec Králové - STOPL (Ing. Němec, Ing. Němcová),
  • AOPK ČR - Správy CHKO Jizerské hory (Ing. K. Farský, Mgr. Jiří Hušek)
  • dvou zástupců místní organizace ČRS ve Frýdlantu.

V roce 2014 byly zarybněny níže uvedené úseky vodních toků v souhrnné délce 4486 m:

  1. levostranný přítok Olešky - od soutoku s Oleškou dále proti toku v délce 365 m,
  2. Pustý potok - od  viaduktu dále proti toku v délce 1654 m,
  3. Černý potok - od křížení toku s místní komunikací dále proti toku v délce 719 m,
  4. Bílý potok - od křížení toku s místní komunikací dále proti toku v délce 1200 m,
  5. Velká rybí voda - od křížení toku s místní komunikací dále proti toku v délce 548 m.

Úseky vodních toků s vysazeným plůdkem PO budou v dalších letech odborně monitorovány a případně provedeny drobné revitalizační úpravy toků (např. jízkování, průtočné tůně a výhony), které zvýší úkrytovou kapacitu a umožní rybám snadnější přezimování.

Úseky toků s vysazeným plůdkem pstruha potočního

 fotodokumentace

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt