Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> TETŘÍVEK OBECNÝ >> Co se dá pro tetřívka dělat?

Co se dá pro záchranu a podporu tetřívka dělat?

Chránit a podporovat jeho biotopy

Lesy ČR ve spolupráci s KRNAP a AOPK ČR vytvořili celkem 24 tzv. tetřívčích center v Krkonoších a Jizerských horách o celkové rozloze 86 ha. Jedná se především o bezlesí a rašeliniště v centrálních částech hor, ale byly prokáceny i nové potenciálně vhodné plochy a již zaniklá tokaniště. Přihlédnuto bylo k tomu , aby měli tetřívci možnost přeletět z Krkonoš do Jizerek a naopak. Je to zásadní pro zachování genetické kvality populace. Za limit přežití životaschopné populace se považuje cca 100 jedinců. Populace v Krkonoších a Jizerkách čítá aktuálně cca 200-220 jedinců, ale genetická studie už před 10 lety naznačila, že jizerští a krkonošští ptáci se mezi sebou už jen velmi málo kříží, ačkoliv to k sobě mají vzdušnou čarou jen 6 km.

Tetřívčí biotopy se v Jizerských horách vyskytují především na hřbetech náhorní plošiny a v rašelinných pánvích, a to od hranic s Polskem až po jižní úpatí Holubníku, Černé hory, Milířů, Desenskéjho hřebene a Zámků.

Omezit jejich rušení především v rizikových obdobích (na jaře a v zimě)

Naším cílem je v rámci osvětové kampaně informovat veřejnost o ochraně tetřívků a požádat ji o spolupráci. Stačí svým způsobem málo - respektovat přírodní prostředí a dodržet pár jednoduchých pravidel. Tam, kde lidé uvidí žluté „australské“ cedule, měli by vědět, že se nachází v blízkosti tetřívků, měli by se držet značených turistických tras, nehlučet a mít svého psa na vodítku.

Zákaz vjezdu rolbám?

Na konci roku 2018 vyšel v médiích nešťastně formulovaný článek, který podnítil šíření zavádějící informace, že ochranáři zakážou kvůli tetřívkovi vjezd rolbám na jizerské magistrále. Jak se tedy věci ve skutečnosti mají? Čtyři poměrně krátké úseky, které procházejí důležitými tokaništi Jizerské magistrály, nebudou strojově upravované po 15. březnu aby nedocházelo k nadměrnému rušení tetřívků v období toku a v předjaří, kdy si po zimě zesláblí tetřívci již intenzivněji shánějí potravu a připravují se na tok. Do půlky března k žádným omezením nedochází. Věříme, že všichni rozumní návštěvníci hor toto malé omezení pochopí, zvláště, existuje-li k trase alternativa.

 

Tetřívek obecný - v Krkonoších a Jizerských horách jsem (ještě) doma

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt