Lesy Jizerských hor

Lesy Jizerských hor
  • délka: 12,0 km
  • počet panelů: 11 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Těžká

V roce 2000 byla síť naučných stezek provozovaných Správou CHKO Jizerské hory doplněna o tematickou trasu s názvem Lesy Jizerských hor.

Stezka si klade za cíl poskytnout široké veřejnosti co nejúplnější informaci o velice specifické problematice rozsáhlé revitalizace jizerských lesů po nedávno proběhnuvší ekologické katastrofě. Na dvou úvodních tabulích a jedenácti zastaveních je možné se seznámit s vývojem lesa v Jizerských horách, jeho proměnami i rozpadem v závěru dvacátého století, se škodlivými činiteli v lesích, záchranou genofondu lesních dřevin, obnovou a ochranou porostů.

V místech, kde stezka prochází národní přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny, se texty zabývají v ekologických souvislostech lesnickým hospodařením v tomto přírodně hodnotném a zachovalém území. Přes zachování potřebné míry populárnosti jsou texty psány v relativně odborné rovině tak, aby byly schopny postihnout celou šíři popisovaného problému. Cílovou skupinou, kterou chce naučná stezka především oslovit, je zejména středoškolská mládež a částečně poučená veřejnost.

Celková délka stezky je dvanáct kilometrů. Začíná v Bedřichově a pokračuje po Vládní cestě na Novou louku, Hřebínek a do Ferdinandova. Záměrně je vedena po stávajících širokých lesních cestách, turisticky značených a s vysokou návštěvností. Není koncipována jako cyklistická, ale její trasování a dispozice jednotlivých zastavení zohledňuje masový nárůst cykloturistiky v posledních letech. Vybavení naučné stezky bylo podle scénáře a odborných podkladů Správy CHKO Jizerské hory vybudováno ve spolupráci s občanským sdružením Suchopýr a Společností pro Jizerské hory, o.p.s. a s jejich finanční spoluúčastí.

Mapa stezky

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt