Jedlový důl

Jedlový důl
  • délka: 1,0 km
  • počet panelů: 6 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. ve spolupráci s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Správou CHKO Jizerské hory připravila a realizovala další naučnou stezku, která v roce 2000 vznikla na území CHKO Jizerské hory.

Naučná stezka Jedlový důl prochází stejnojmennou přírodní rezervací po turisticky značené cestě údolím Jedlové s počátkem na kraji obce Josefův Důl.

Předmětem ochrany je hydrologicky a geomorfologicky významné údolí s přirozenými nebo přírodě blízkými lesními porosty, tvořenými převážně smrkem, bukem a jedlí s cennými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Osu chráněného území tvoří říčka Jedlová s přirozeným horským balvanitým korytem, která zde vytvořila vodopády a kaskády.

Na šesti barevných tabulích jsou informace pro návštěvníky o přírodních hodnotách zdejšího chráněného území, důvody jeho ochrany a způsoby péče o lesní porosty. Procházka romantickou lesní roklí se skalami a vodopády po opraveném chodníku je velmi inspirativní.

Mapa stezky

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt