Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Naučné stezky >> Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky

Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky

Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky
  • délka: 6,0 km
  • počet panelů: 12 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Naučná stezka seznamuje návštěvníky s rozmanitostí a bohatstvím přírody i s historickými pozoruhodnostmi. Začíná u prvního domu na jižním okraji Jizerky, v místech, kde silnice z Horního Polubného vychází z lesů, a končí u vyhlídky do vrchoviště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky. Na šesti kilometrech prochází Přírodní rezervací Bukovec, starou zlatokopeckou, sklářskou a dřevorubeckou osadou Jizerka a pokračuje územím již zmíněné NPR Rašeliniště Jizerky.

 

Trasu můžete projít za 2 až 3 hodiny. Dozvíte se, co to je Pralouka", podíváte se do starého čedičového lomu, shlédnete panorama západní části Krkonoš. Z vrcholu zjistíte, že nedávno zubožené horské pláně opět postupně zarůstají lesem, na okružní cestě vás překvapí suťová pole s jilmem horským a bujným podrostem kapradin. Na zastávce nad Jizerkou se na jaře můžete pokochat zlatými květy upolínu a snadno přehlédnete celou osadu, do níž sestoupíte po horské silničce. Zde se seznámíte s historií osídlení nejvýše položené osady v Jizerských horách, můžete shlédnout zajímavou expozici o historii i současnosti Jizerských hor, umístěnou v informačním středisku ČSOP ve "Staré škole". Stezka pokračuje na hranice NPR Rašeliniště Jizerky, pojmenované podle říčky, která rezervací protéká. Po povalovém chodníku dojdete k mostu, odkud přehlédnete podstatnou část chráněného rašeliniště. Nahlédnete rovněž do jeho nitra a v duchu se přenesete do konce doby ledové.

 

Stezku vybudovali ochránci přírody z Jablonce nad Nisou v roce 1971. Během 30 let prošla rovněž svým vývojem. Původně měla 18 zastavení, dnes je jich na trase 12. Stezkou vás povedou bílé čtverce se šikmým zeleným pruhem, které jsou v místech jednotlivých zastavení označeny i příslušným číslem.

 

Choďte pouze po vyznačených stezkách, které jsou určeny pro pěší turistiku. Vjezd na kolech je v trase naučné stezky mimo osadu Jizerka zakázán.

Mapa stezky

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt