Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Aktuality >> Výzva k předkládání žádostí do Programu péče o krajinu

Výzva k předkládání žádostí do Programu péče o krajinu

Výzva k předkládání žádostí do Programu péče o krajinu

25.2.2015

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlašují výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu.

Výzva se týká Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Sběrnými místy pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou regionální pracoviště AOPK ČR, pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ústředí AOPK ČR.

Aktuální znění Směrnice MŽP č. 1/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2015 – 2017 (dále jen "Směrnice"), včetně žádostí a povinných příloh je k dispozici na stránce Ke stažení - Krajinotvorné programy.

Vzor žádosti o dotaci v rámci Podprogramu PPK B je uveden v příloze č. 4, vzor čestného prohlášení žadatele o vypořádání majetkoprávních vztahů obsahuje příloha č. 12.

Žádosti o dotace bude možné podávat do 20. března 2015.

Další informace je možné najít na stránkách Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu nebo MŽP.

 

PPK B

Louka v Jestřebí, pravidelně kosená s finanční podporou z Programu péče o krajinu

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt