Pastva na Jizerce

Pastva na Jizerce

3.9.2021

V osadě Jizerka se můžete potkat se stádečkem skotského náhorního skotu.

Záměrem je zde obnovit druhově pestré květnaté louky, které jsou již v dnešní době vlivem chybějícího tradičního lučního hospodaření značně degradované. V travním porostu převládá tráva smilka tuhá společně s několika málo dalšími druhy.

Stávající porosty je proto třeba omezit, narušit drn a uvolnit tak prostor pro druhy nové. Právě toho lze dosáhnout pastvou skotu, která opět podpoří některé další zajímavé rostliny jako je např.: prha arnika, všivec lesní, hořce, zvonky, jestřábníky atd. Takové druhově pestré kvetoucí louky jsou koneckonců v této oblasti také předmětem ochrany místní evropsky významné lokality Rašeliniště Jizerky.

Náhornímu skotu to na Jizerce navíc nesmírně sluší :)

 

 

foto: Martin Koláš

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt