Správa CHKO Jizerské hory >> Činnost pracoviště >> Stráž ochrany přírody

Stráž ochrany přírody

Ochrana přírody a krajiny není jen záležitostí státních orgánů, ale může k ní přispět každý občan. Kromě pasivní ochrany přírody a krajiny, která je povinností všech občanů, tj. dodržování povinností stanovených právními předpisy, je možné se podílet i aktivně. Jednou z cest, které právní řád České republiky umožnuje, je stát se stráží přírody.

 

Stráž přírody má postavení veřejného činitele a dělí se na dvě kategorie – strážce a zpravodaj. Členem stráže se může stát každý občan České republiky starší 21 let, způsobilý k právní úkonům, neodsouzený pro úmyslný trestní čin a zdravotně způsobilý. Pokud splňuje tyto podmínky, je třeba aby úspešně složil zkoušky z obecné znalosti, místní znalosti, znalosti souvisejících právních norem a v neposlední řade i znalosti práv a povinností stráže přírody.

 

Po úspěšném vykonání zkoušek adept složí slib před Správou chráněné oblasti (popř. krajským úřadem). Po složení slibu je stráži vydán služební odznak se státním znakem a služební průkaz.

 

Zájemci o členství ve stráži přírody na území CHKO Jizerské hory obdrží bližší informace na Správě CHKO u koordinátora stráže Ing. Tomáše Korytáře (tomas.korytar [at] nature.cz, 482 428 974).

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt