Správa CHKO Jizerské hory >> Činnost pracoviště >> Správa státního majetku

Správa státního majetku

Program Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích, zkráceně MaS, je využíván pro zajištění péče o pozemky ve vlastnictví státu ve zvláště chráněných územích, ke kterým má AOPK ČR příslušnost hospodařit.

Cílem programu je:

  • zajišťování povinností vlastníka vyplývajících z platné legislativy
  • zvýšení druhové rozmanitosti ve zvláště chráněných územích
  • zvýšení početnosti populací vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů ve zvláště chráněných územích
  • naplňování mezinárodních úmluv
  • zajištění realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území, schválených lesních hospodářských plánů, záchranných programů a naplňování cílů a úkolů Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky

Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko Liberec zajišťuje v rámci tohoto programu management na pozemcích státu na území

  • CHKO Jizerské hory
  • PR Meandry Smědé v okrese Liberec,
  • PP Rádlo v okrese Jablonec nad Nisou
  • PP Zásada pod školou v okrese Jablonec nad Nisou

Opatření na těchto územích vycházejí z platných plánů péče a směřují zejména k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ke zvýšení diverzity obecně.

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt