Pravidla chování v CHKO

Současný zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zák. č. 460 /2004 Sb. neumožňuje vydat Návštěvní řád Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory jako obecně závazný předpis pro chování návštěvníků na území CHKO JH přestože některá omezení v § 26 uvádí.

Pro informaci uvádíme výňatky z výše uvedeného zákona týkající se návštěvníků CHKO Jizerské hory: 

Na celém území CHKO Jizerské hory není dovoleno:

 • vjíždět a parkovat motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa. Na lesní účelové komunikace je vjezd motorových vozidel zakázán.
 • tábořit, rozdělávat a udržovat ohně mimo vyhrazená místa.
 • Zachovávejte ticho a klid v lesích!
 • ukládat a zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená.

Dále na území I. a II. zóny není dovoleno:

 • nevratně poškozovat půdní povrch (týká se zejména vjíždení cyklistů mimo vyznačené cesty).
 • pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená Správou CHKO JH.

Dále v národních přírodních rezervacích není dovoleno:

 • vstupovat a vjíždet mimo vyznačené cesty, provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích.
 • jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená Správou CHKO JH.
 • vjíždět motorovými vozidly.
 • sbírat ci odchytávat veškeré rostliny a živočichy.

V přírodních rezervacích není dovoleno:

 • sbírat či odchytávat veškeré rostliny a živočichy kromě sběru lesních plodů.

Zvláště chráněné rostliny není dovoleno:

 • sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji, a to veškeré jejich podzemní i nadzemní části a všechna vývojová stádia i jejich biotop.

Zvláště chráněné živočichy není dovoleno:

 • chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt