Správa CHKO Jizerské hory >> Činnost pracoviště >> Odborná podpora výkonu státní správy

Odborná podpora výkonu státní správy

Odbornou podporu výkonu státní správy správních orgánů vykonává AOPK ČR v následujících oblastech:

  • realizace a management prvků ÚSES mimo CHKO
  • vyhlašování významných krajinných prvků a zásahy do nich
  • ochrana dřevin,
  • ochrana krajinného rázu, vyhlašování přírodních parků
  • obecná a zvláštní ochrana druhů

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt