Natura 2000

 

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu. Soustavu Natura 2000 vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny členské státy Evropské unie. Cílem je zabezpečit ochranu druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

Legislativně vychází Natura 2000 ze dvou předpisů EU, jejichž požadavky byly v ČR začleněny do zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

 • Směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. Podle této směrnice jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO, v originále Special Protection Areas – SPA).
 • Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Podle této směrnice jsou vyhlašovány tzv. evropsky významné lokality (EVL, v originále Sites of Community Importace - SCI).

Společně tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality soustavu Natura 2000.

Lokality soustavy Natura 2000 nemají být pouze rezervacemi s přísnou ochranou, kde je vyloučeno hospodaření či dokonce jakýkoliv lidský zásah. Často jsou to naopak území, kde se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácný rostlinný či živočišný druh. Takový způsob hospodaření se stává důležitým nástrojem ochrany.
V lokalitách soustavy Natura 2000 jsou tedy zakázány jen takové činnosti, které mají negativní vliv na výskyt společenstev a druhů, pro něž byly vyhlášeny. Proto také veškeré plány a projekty, které nějakým způsobem mohou významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhají samostatnému posuzování vlivů projektů z hlediska zachování předmětu ochrany.

 

Natura 2000 v Libereckém kraji

 

V Libereckém kraji se nacházejíí či do něj zasahují 3 ptačí oblasti:

V Libereckém kraji se nachází či do něj zasahuje 43 evropsky významných lokalit:

 • Bukovec (v CHKO Jizerské hory)

   

 • Cihelenské rybníky

   

 • Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky

   

 • Český Dub - základní umělecká škola

   

 • Doksy - zámek

   

 • Dolní Ploučnice

   

 • Horní Ploučnice

   

 • Janovické rybníky

   

 • Jeskyně Sklepy pod Troskami

   

 • Jestřebsko – Dokesko

   

 • Jezevčí vrch

   

 • Jizera a Kamenice
   
 • Jizerské smrčiny (v CHKO Jizerské hory)
   
 • Jizerskohorské bučiny (v CHKO Jizerské hory)

   

 • Klíč

   

 • Kozlov – Tábor

   

 • Lemberk – zámek

   

 • Luční potok

   

 • Manušické rybníky

   

 • Mariánský rybník

   

 • Pelíkovice

   

 • Podhájí – chalupa

   

 • Podtrosecká údolí

   

 • Prácheň - Zicht

   

 • Průlom Jizery u Rakous

   

 • Quarré (v CHKO Jizerské hory)

   

 • Rašeliniště Jizerky (v CHKO Jizerské hory)

   

 • Rašeliniště Jizery (v CHKO Jizerské hory)

   

 • Rokytka

   

 • Roverské skály

   

 • Skalice u České Lípy

   

 • Slatinné vrchy

   

 • Smědá

   

 • Smědava (v CHKO Jizerské hory)

   

 • Stružnické rybníky

   

 • Stvolínky - Kravaře

   

 • Suchý vrch – Naděje

   

 • Svitavka

   

 • Vápenice - Basa

   

 • Velký a Malý Bezděz

   

 • Zahrádky

   

 • Západní jeskyně

   

 • Zdislava – kostel

   

Podrobné informace o jednotlivých lokalitách najdete na stránkách Natura 2000.

 

Lokalizace PO a EVL v Libereckém kraji

 

 

 

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Jakuba Čejku (jakub.cejka[at]nature.cz, 482 428 979).

 

 

 

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt