Správa CHKO Jizerské hory >> Činnost pracoviště >> Ochrana přírody >> Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace

NPR Jizerskohorské bučiny

NPR Jizerskohorské bučiny 
Poloha: Západní část NPR zahrnuje jižní a severní svahy Oldřichovského hřebene, střední část severní svahy Hejnického hřebene s hlubokými roklemi potoků, spadající strmě do údolí Smědé, a na východě strmé svahy západního výběžku Vysokého Jizerského hřebene.
Katastrální území: Bílý Potok pod Smrkem, Frýdlant v Čechách, Hejnice, Lázně Libverda, Oldřichov v Hájích a Raspenava
Rozloha : 950,9 ha + 1750,4 ha ochranné pásmo

Nadmořská výška: 470 - 1006 m

Předmět ochrany: komplex smíšeného, převážně bukového lesa přirozeného charakteru, s geomorfologicky významnými útvary a s dochovanými přirozenými rostlinnými a živočišnými společenstvy vázanými na toto prostředí. Balvanité svahy s roklemi potoků s kaskádami a vodopády

Plán péče: 2012 - 2020 (pdf; 15,1 MB) 

NPR Rašeliniště Jizerky

NPR Rašeliniště Jizerky 
Poloha: západně od horské osady Jizerka v ploché pánvi mezi Středním Jizerským a Vlašským hřebenem podél meandrů stejnojmenné říčky a jejích přítoků (Pařezitý, Jílový a Safírový potok) 
Katastrální území: Jizerka 
Rozloha: 112,2 ha + 71,2 ha ochranné pásmo 
Nadmořská výška: 860 - 890 m 
Předmět ochrany: komplex podmáčených smrčin, klečových porostů a bezlesých vrchovišť s bohatým výskytem ohrožených druhů rostlin. Štěrkopísčité náplavy podél meandrující Jizerky, které obsahují množství minerálů 
Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 14,3 MB) 

NPR Rašeliniště Jizery

NPR Rašeliniště Jizery 
Poloha: pás v délce zhruba 11 km na pravém břehu Jizery ve směru SV - JV při státní hranici s Polskem a pramenná oblast této řeky 
Katastrální území: Lázně Libverda, Bílý Potok, Jizerka 
Rozloha: 189,1 ha + 120,5 ha ochranné pásmo 
Nadmořská výška: 815 - 880 m 
Předmět ochrany: lidskou činností poměrně málo dotčený komplex klečových porostů, vrchovišť, horských a podmáčených smrčin a společenstev štěrkopísčitých náplavů meandrujícího toku Jizery. Unikátní společenstva rostlin a živočichů 
Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 25,6 MB) 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt