Ochrana přírody

Základním strategickým dokumentem ochrany přírody a krajiny na území chráněné krajinné oblasti Jizerské hory je Plán péče o CHKO. Není závazný pro fyzické ani právnické osoby, je však východiskem při rozhodování orgánů ochrany přírody a do značné míry ovlivňuje využívání území CHKO.

 

Na území CHKO jsou vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody.

 

Na ochranu různorodých přírodních fenoménů, např. přirozených lesních formací (bučiny, jedlobučiny, podmáčené smrčiny, klimaxové smrčiny), rašelinných ekosystémů, mokřadních společenstev, pramenišť, přírodě blízkých lučních společenstev, význačné flóry a fauny, geomorfologických útvarů, geologicky a mineralogicky významných lokalit, jsou na území CHKO Jizerské hory vyhlášeny 3 národní přírodní rezervace, 13 přírodních rezervací a 12 přírodních památek.

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt