Zarząd PK Jizerské hory >> Zasady zachowania w PK

Zasady zachowania w PK

Na całym obszarze PK Jizerské hory nie wolno:

 • wjeżdżać i parkować pojazdami motorowymi z wyjątkiem szos, dróg komunikacji miejscowej oraz miejsc wyznaczonych
 • wjeżdżać pojazdami motorowymi na leśne szlaki komunikacyjne
 • biwakować i rozpalać ogniska poza miejscami wyznaczonymi
 • składować odpady i utylizować je oprócz miejsc wyznaczonych

Na obszarze I i II strefy ponadto nie wolno:

 • nieodwracalnie uszkadzać powierzchni gleby (tyczy się to zwłaszcza rowerzystów zjeżdżających poza wyznaczone drogi)
 • zakładać łańcuchy na rowery z wyjątkiem szos, dróg komunikacji miejscowej oraz miejsc wyznaczonych przez Dyrekcję PK Jizerské hory

W narodowych rezerwatach przyrody ponadto nie wolno:

 • wchodzić i wjeżdżać poza wyznaczone drogi, uprawiać wspinaczki, latać na lotniach i paralotniach
 • jeździć na rowerach z wyjątkiem szos, dróg komunikacji miejscowej oraz miejsc wyznaczonych przez Dyrekcję PK Jizerské hory
 • jeździć pojazdami motorowymi
 • zbierać i odławiać wszelkich roślin i zwierząt

W rezerwatach przyrody nie wolno:

 • zbierać i odławiać wszelkich roślin i zwierząt oprócz zbierania płodów leśnych.

 

Zarząd PK Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt