Zarząd PK Jizerské hory >> Działalność Zarządu >> Udrażnianie cieków w celu umożliwienia migracji

Udrażnianie cieków w celu umożliwienia migracji

Cieki wodne na obszarze CHKO Góry Izerskie do 2001 roku nie były systematycznie i specjalistycznie zbadane z punktu widzenia problematyki ochrony wodnych ekosystemów. Zmiana nastąpiła po włączeniu tego obszaru do zadań projektowych Agencji ochrony przyrody i krajobrazu CZ VaV 610/10/00: „Wpływ interwencji gospodarczych na zmiany biologicznej różnorodności na specjalnych obszarach chronionych“, którego wyjściem były oprócz przeprowadzanych ichtiologicznych badań przeważnie części cieków wodnych na obszarze również projekty managementu lokalizacji z potwierdzonym występowaniem specjalnie chronionych gatunków zwierząt wodnych przede wszystkim z punktu widzenia gospodarki rybnej, ale też regulacji koryt cieków i zarządzania eksploatacją małych elektrowni wodnych. Ichtiologiczne badania przeprowadzane na ciekach wodnych na obszarze CHKO wykazały występowanie 11 gatunków ryb 1 gatunku minoga. Równolegle z przeprowadzanymi badaniami w 2001 roku było opracowano studium migracyjnej drożności rzeki Kamenice i jej dopływów na obszarze CHKO Góry Izerskie, która w wariantach oferuje realizację 14 przejść dla ryb prowadzących przez poprzeczne budowy na cieku.

W tym samym roku ze środków przeznaczonych na programy kształtowania krajobrazu MŽP została wybudowana historycznie pierwsza budowa przejścia dla ryb bliskiego przyrodzie na obszarze CHKO Góry Izerskie, na potoku Velký Štolpich w Raspenavie w profilu ok. 1 km przed jego ujściem do rzeki Smědé. Do końca 2004 roku w podobny sposób zrealizowano 4 budowy przejść dla ryb (Blatný potok – km rzeczny 0,212 w katastrze gminy Josefův Důl, Kamenice, km rzeczny. 29,129 w katastrze gminy Josefův Důl, Černá Nisa – km rzeczny 12,200 w katastrze gminy Bedřichov i Kamenice – km rzeczny 24,615 w katastrze gminy Jiřetín pod Bukovou). Niepodzielną częścią przeprowadzonych przedsięwzięć jest monitoring migracyjnej drożności wybudowanych przejść dla ryb. Z dniem dzisiejszym przy pomocy kontrolowanych odłowów przy pomocy elektrycznego agregatu lub przy pomocy osadzenia sprzętu do odławiania (więcierz) udowodniono obustronną migracyjną przepustowość dla występujących zwierząt wodnych na przejściach dla ryb na Štolpichu i Blatnym potoku.

Perspektywiczne plany Zarządu CHKO Góry Izerskie w tej problematyce są skierowana na opracowanie studium migracyjnych przepustowości przez istniejące przeszkody na ciekach II - III szeregu i na wsparcie inwestorów w pośredniczeniu w podaniu o dotacje z środków programów kształtowania krajobrazu MŽP i ze źródeł pozabudżetowych.

Zarząd PK Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt