Zarząd PK Jizerské hory >> Działalność Zarządu >> Straż ochrony przyrody

Straż ochrony przyrody

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest jedynie kwestią organów państwowych, ale może wnieść swój wkład w nią każdy obywatel. Oprócz ochrony biernej przyrody i krajobrazu, która jest obowiązkiem wszystkich obywateli, tzn. przestrzeganie obowiązków ustanowionych w przepisach prawnych, można również brać aktywny udział. Jedną z dróg, które porządek prawny Republiki Czeskiej umożliwia, jest zostanie strażnikiem przyrody.

Straż przyrody posiada status funkcjonariusza publicznego i dzieli się na dwie kategorie – strażnika i korespondenta. Członkiem straży może stać się każdy obywatel Republiki Czeskiej, który ukończył 21 lat, jest zdolny do czynności prawnych, niekarany za umyślny czyn karalny i fizycznie sprawny. Jeśli spełnia te warunki, powinien jeszcze pomyślnie złożyć egzaminy z wiedzy ogólnej, wiedzy o przedmiotowej lokalizacji, ze znajomości norm prawnych a także ze znajomości praw i obowiązków strażnika przyrody.

Po pomyślnym zdaniu egzaminów adept składa ślubowanie przed Zarządem Obszaru Chronionego (ew. Urzędu Wojewódzkiego). Po złożeniu ślubowania strażnik otrzymuje odznakę służbową z godłem państwowym i legitymację służbową.

Zarząd PK Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt