Zarząd PK Jizerské hory >> Działalność Zarządu >> Opieka nad przyrodą i krajobrazem

Opieka nad przyrodą i krajobrazem

Aktywnym instrumentem praktycznej opieki nad krajobrazem na obszarze CHKO Góry Izerskie są programy kształtowania krajobrazu Ministerstwa Środowiska:

 • Program opieki nad krajobrazem
 • Program rewitalizacji systemów rzecznych

Posunięcia praktyczne

 • Projekt ochrony funduszy genetycznych pierwotnych roślin drzewiastych Gór Izerskich
 • Podnoszenie ekologicznej stabilizacji porostów leśnych
 • Odnowienie naruszonego przez immisje płaskowyżu Gór Izerskich
 • Management ekosystemów nie leśnych (łąki, mokradła, itd.)
 • Odnowienie małych powierzchni wodnych
 • Opieka nad ciekami wodnymi
 • Asenizacja erozji i naprowadzanie zwiedzających
 • Likwidacja inwazyjnych gatunków roślin
 • Wsparcie gnieżdżących się populacji ptaków drapieżnych, sów i ptaków śpiewających
 • Wsparcie kolonii mrówek Formica

Zarząd PK Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt