Monitoring i badanie

Obserwowanie stanowisk i zmian wegetacyjnych na torfowiskach w związku z zależnościami związanymi ze ulepszeniem stosunków na stanowiskach w celu obniżenia obciążenia immisyjnego. Na 29 stałych powierzchniach są obserwowane poziomy wód podziemnych i podstawowe fizykalno-chemiczne parametry torfowiskowe. Na zespołach powierzchni stałych, które reprezentują główne wegetacyjne typy torfowisk wysokich, są obserwowane wegetacyjne stosunki.

Mierzenie ogólnej atmosferycznej depozycji przebiega na dwóch stałych powierzchniach pomiarowych Zadní kopec i Černá hora. W regularnych dwutygodniowych odstępach jest mierzona uchwycona objętość opadów oraz są odbierane próbki w celu analizy chemicznej.

Badanie wpływu managementu na łąki w PR Bukovec. Każdorocznie jest porównywany rozwój koszonych i niekoszonych wariantów porostów. Wyniki będą ocenione statystycznie. 

Obserwacja zimujących nietoperzy regularnie koncentruje na dwa najważniejsze zimowiska w sztolni przepustowej Protržené přehrady i w opuszczonych sztolniach pod Novym Městem pod Smrkem.

Obserwacja populacji sowy włochatej w domkach dla ptaków. W okresie gnieżdżenia są kontrolowane poszczególne domki ptasie, jest kontrolowane obsadzenie i liczba młodych, które są obrączkowane.

Obserwacja populacji pluszczy i pliszek w domkach ptasich. W okresie gnieżdżenia są kontrolowane poszczególne domki, jest kontrolowane obsadzenie i liczba młodych pluszcza, pliszki górskiej i pliszki białej, które są obrączkowane.

Badanie ichtiofauny cieków wodnych na obszarze CHKO. Wykrywanie występowania ryb i minogów dzięki kontrolowanemu odłowowi wybranych cieków wodnych przy pomocy elektrycznego agregatu i projekty rybackiego managementu cieków.

Badanie bezkręgowców CHKO. Inwentaryzacja wybranych grup owadów i innych bezkręgowców (pająki, dwuparzce) specjalnych obszarów chronionych o małych powierzchniach i innych wybranych lokalizacji w CHKO, w którym bierze udział szereg specjalistów z całej CZ.

Ocena genetycznej wariabilności wybranych populacji świerku izersko-górskiego pospolitego. W ramach tego badania przeprowadzono monitoring morfologicznej wariabilności świerku w NPR Jizerskohorské bučiny, w regionalnym biocentrum Cikaňák – Jelení potok, w lokalizacji U Železného mostu i w PR Černá hora. Do ocenianych znaków zaliczają się np. kształt pnia, kształt korony, typ rozgałęzienie itd.  W 2003 roku poprzedzały niniejsze ustalenia izoenzymowe analizy.

Zarząd PK Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt