Zarząd PK Jizerské hory >> Działalność Zarządu

Działalność Zarządu

Zarząd CHKO jest jednak urzędem, który na powierzonym obszarze wykonuje administrację państwową w zakresie ochrony przyrody i krainy zgodnie z Ustawą nr 114/92 Dz.U. Decyduje przy tym na przykład o możliwości zabudowy w CHKO, decyduje o gospodarce w lasach, ustala warunki dla jakiejkolwiek działalności, która mogłaby naruszyć środowisko, ogłasza rezerwaty przyrody i pomniki czy prowadzi sprawy wykroczeniowe z łamiącymi prawo.

Zarząd CHKO jest zarazem specjalistyczną organizacją ochrony przyrody – w ramach tej działalności zapewnia badania inwentaryzacyjne przyrody i specjalistyczny monitoring, wydaje specjalistyczne stanowiska petentom i innym kompetentnym organom, opracowuje plany opieki nad obszarami chronionymi i stara się o spełnienie tych planów. Te czynności prowadzą przede wszystkim kierując i finansując szeroką skalę praktycznych posunięć mających na celu wsparcie specjalnych chronionych części przyrody.

Coraz większa część pracy Zarządu CHKO spoczywa w ekologicznym wychowaniu i pracy ze społeczeństwem. Na przykład organizowane są wykłady czy wycieczki dla wybranych grup społeczeństwa, wydawane są czasopisma, pisane są artykuły do czasopism i gazet, lub na przykład buduje się wyposażenie dla odwiedzających – szlaki krajoznawcze, chodniki turystyczne, punkty widokowe czy tablice informacyjne. Z szeregów społeczeństwa jest powołana grupa dobrowolnych strażników przyrody, którzy pomagają doglądać na przestrzeganie trybu ochrony CHKO i informować zdwiedzających. Zarząd CHKO przy wielu czynnościach współpracuje z gminami i nie rządowymi niezyskowymi organizacjami.

Zarząd PK Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt