Zarząd PK Jizerské hory >> Charakterystyka obszaru

Charakterystyka obszaru

Przyrodniczy Obszar Chroniony Góry Izerskie (CHKO) został ogłoszony na przełomie lat 1967 – 1968. Obejmuje obszary Gór Izerskich i ich pogórzy (za wyjątkiem Černostudničnego hřebena) mniej więcej pomiędzy miastami Liberec, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Kořenov, Tanvald i Jablonec nad Nisou. Na wschodzie sięga do granicy z Polską a dalej graniczy z Krakonoskim Parkiem Narodowym. CHKO rozciąga się na powierzchni 368 km2, zalesienie obszaru wynosi 73 % (269 km2), co było również jednym z powodów jego ogłoszenia. Najniższy punkt CHKO (325 m n. p. m.) jest położony pod Raspenavą. Najwyższą górą po stronie czeskich Gór Izerskich jest Smrk (1124 m n. p. m.) Ważnym szczytem jest również Bukovec (1005 m n. p. m.) – najwyższa góra bazaltowa w Europie Środkowej.

Długoterminowe obciążenie immisyjne, które spowodował przede wszystkim przemysł w obszarze niecki żytawskiej, odbiło się w Górach Izerskich w negatywny sposób na kondycji zdrowotnej porostów leśnych, profilach glebowych i jakości wody. Negatywna działalność immisyjna razem z inwazjami owadzich szkodników i niewłaściwą gospodarką leśną osiągnęła kulminację w 70-tych latach i przede wszystkim w latach 80-tych ubiegłego wieku. Wtedy na wielkich powierzchniach były wydobyte w zasadzie wszystkie porosty świerkowe płaskowyżu. Powstały rozległe halizny, a z ich zalesianiem leśnicy walczą do tej pory.

W obecnym czasie CHKO Góry Izerskie zaliczają się do bardzo kontrastowych obszarów. Z jednej strony znajdują się rozległe powierzchnie halizn immisyjnych i uszkodzonych porostów leśnych, z drugiej strony na odwrót wyjątkowo wartościowe obszary z zachowanymi wspólnotami naturalnymi, przede wszystkim rozległy kompleksy buczyn na południowych zboczach gór, pozostałość świerczyn klimaksowych i wyjątkowych wspólnot torfowiskowych z cenną florą i fauną.

Ważną częścią CHKO jest niezalesiona kraina z przeważającymi łąkami i pastwiskami i z zachowaną tradycyjną architekturą ludową. Oprócz problemów o charakterze leśnym (m. in. też wysoki stan zwierzyny) przed niedawnym czasem pojawiła się groźba degradacji łąk podgórskich i pastwisk spowodowana stłumieniem rolnictwa.

Celem ochrony przyrody jest zachowanie najcenniejszych ekosystemów a zarazem kładzenie maksymalnego nacisku na ogólną rewitalizację naruszonego środowiska naturalnego, z wystarczającą przestrzenią dla życia społecznego i gospodarczego tutuejszych miejscowości i ekologicznie dostępnej działalności rekreacyjnej i sportowej.

Zarząd PK Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt