Formuláře

Žádost o předběžnou informaci podle § 90 odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a § 139 zákona. č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

Žádost o vydání (odborného) vyjádření podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

Žádost o vydání závazného stanoviska podle § 44 odst. 1

Žádost o vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2, podle § 12 odst. 2, podle § 37 odst. 2, podle § 44 odst. 3 a o vydání vyjádření podle § 65/§ 90 odst. 15

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt