Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Aktuality >> Správa CHKO Jizerské hory usiluje o zařazení Jizerskohorských rašelinišť do Seznamu mokřadů mezináro

Správa CHKO Jizerské hory usiluje o zařazení Jizerskohorských rašelinišť do Seznamu mokřadů mezináro

Správa CHKO Jizerské hory usiluje o zařazení Jizerskohorských rašelinišť do Seznamu mokřadů mezináro

13.12.2010

Správa CHKO Jizerské hory představila v listopadu 2010 Českému ramsarskému výboru svůj návrh na zařazení nejvýznamnějších Jizerskohorských rašelinišť na Seznam mokřadů mezinárodního významu.

Pro tyto mokřady je zajišťována celosvětová ochrana a rozumné užívání podle mezinárodní smlouvy, uzavřené v roce 1971 v iránském městě Ramsar (Ramsarská úmluva).

Předmětem návrhu je území o rozloze přibližně 1800 ha ve východní části CHKO Jizerské hory, při státní hranici s Polskem, zahrnující mimo jiné celé území NPR Rašeliniště Jizery a NPR Rašeliniště Jizerky a dále PR Černá jezírka a PR Rybí loučky. Stejný záměr je současně projednáván i v Polsku a cílem by tedy mělo být vyhlášení bilaterálního území, zapsaného do Ramsarského seznamu. V příštích měsících budou členové Českého ramsarského výboru a jím zřízené expertní skupiny obsah žádosti posuzovat a s územím se podrobně seznámí přímo v terénu při svém jednání v Jizerských horách v květnu 2011.

Více informací najdete v sekci Činnost správy - Ramsar.

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt