Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Aktuality >> Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé

Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé

Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé

23.1.2012

Koncem minulého roku začaly dlouho očekávané stavební úpravy na Dubovém a Černém rybníce v přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku.

Dubový rybník, silně zanesený sedimentem, již neměl téměř žádnou volnou vodní plochu, která je atraktivní pro některé vodní ptáky. Většina vodní plochy byla hustě zarostlá orobincem a rákosem.

Ještě několik týdnů budou stroje hustý porost a tisíce tun bahnitých sedimentů vyvážet na zemědělské pozemky, kam úrodná půda patří. Po odvezení velkých objemů sedimentu budou pokračovat práce na vybudování loviště a hlavní odvodňovací stoky v zátopě. To umožní efektivnější slovení rybí obsádky v téměř desetihektarovém rybníce. Aby do Dubového rybníka nebyla v budoucnu splavována nežádoucí rybí obsádka z výše položených rybníků, obnoví se i přírodní obtokové koryto doplněné tůní pro obojživelníky. Zároveň bude opravena hráz a výpustní zařízení menšího Černého rybníka, který byl v havarijním stavu.

Práce v rezervaci budou ukončeny do března tohoto roku a obnovené rybníky se opět napustí pro stovky rozmnožujících se obojživelníků a hnízdících ptáků.

Investorem akce je AOPK ČR s využitím prostředků z Operačního programu Životní prostředí.

 

       

       

   

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt