Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Aktuality >> Plány péče o PP a PR v CHKO Jizerské hory

Plány péče o PP a PR v CHKO Jizerské hory

Plány péče o PP a PR v CHKO Jizerské hory

17.2.2011

Správa CHKO Jizerské hory oznamuje možnost se seznámit se zpracovanými plány péče o PP a PR v CHKO Jizerské hory

Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory jako orgán státní správy a odborná organizace ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 a 7 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona možnost se seznámit se zpracovanými plány péče o následující zvláště chráněná území:

 

  • přírodní rezervace Bukovec, Černá hora, Černá jezírka, Klečové louky, Na Čihadle, Prales Jizera, Ptačí kupy, Rybí loučky,
  • přírodní památky Klečoviště na Smrku, Na Kneipě, Pod Smrkem, U Posedu a Vlčí louka.

Všechny uvedené přírodní památky a přírodní rezervace leží na území CHKO Jizerské hory. Plány péče jsou zpracovány na období 2012 - 2021, zpracovatelem je RNDr. Richard Višňák, Ph.D.

 

Návrhy plánů péče o zvláště chráněná území jsou umístěny na úřední desce.

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt