Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Aktuality >> Moje vzpomínky na Jizerky

Moje vzpomínky na Jizerky

Moje vzpomínky na Jizerky

13.4.2018

Máte doma fotografii, pohled nebo amatérské video z Jizerských hor se zajímavou krajinou, událostí či osobním příběhem? Podělte se s námi o ni.

Vytváříme jedinečnou sbírku snímků a s nimi spojených příběhů, zážitků nebo pocitů „Moje vzpomínky na Jizerky“. Může jít o fotografie či záběry historické, ale i z nedávné doby. Zúčastnit se může opravdu každý.

 

 1. Organizátorem soutěže je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Liberecko.
 2. Účast v soutěži není omezena národností, věkem ani požadavky na profesionalitu.
 3. Tématem soutěže jsou osobní vzpomínky na Jizerské hory.
 4. Do soutěže je možné přihlásit pouze vlastní fotografie, pohledy či amatérská videa (dále jen snímky) nebo taková, k jejichž zveřejnění udělil autor souhlas. Podmínkou poskytnutí snímků do fotoalba je rovněž souhlas s jejich použitím od osob, které jsou případně na fotografiích zachyceny nebo jejichž práva by mohla být zveřejněním fotografií dotčena. Počet snímků přihlášených do fotoalba je omezen na nejvýše pět od jednoho autora.
 5. Snímky musí autor dodat v elektronické podobě v co nejlepší kvalitě (naskenované fotografie či pohledy ve formátu TIF nebo JPG, videa ve formátu AVI případně jiné). Na případné výpomoci při skenování historického materiálu (fotografie, pohledy, diapozitivy) je možné se dohodnout s organizátorem soutěže. Podání snímků je přípustné buď osobně na datovém nosiči v sídle AOPK na adrese U Jezu 10, Liberec, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu liberecko@nature.cz či služby uschovna.cz. Fotografie musejí být označeny názvem a datem pořízení (ve formátu RRRR_MM_DD nebo RRRR_MM) a musí být připojen kontakt na autora (jméno, příjmení, telefon, e-mail). Fotografie nesmějí obsahovat rámeček, copyright či jméno autora.
 6. Každý snímek přihlášený do soutěže musí být doprovozen krátkou vzpomínkou (příběhem), která se k němu váže. Může se jednat o popis okolností jeho pořízení, vzpomínky na místa či osoby na snímku zachycené či jiný komentář dle uvážení autora. Rozsah vzpomínky by se měl pohybovat v úrovni jednoho odstavce, aby bylo možné jej v případě zařazení snímku na výstavu zveřejnit spolu s obrázkem.
 7. Uzávěrka příjmu fotografií je 31. srpna 2018.
 8. Snímky hodnotí porota složená z pracovníků AOPK ČR - RP Liberecko. Zásadním kritériem pro hodnocení nebude technická dokonalost přihlášených fotografií, ale jejich originalita, autenticita a síla příběhu, který je s nimi spojen.
 9. Výběr nejlepších snímků vzešlých z fotoalba bude v říjnu 2018 prezentován na samostatné výstavě v budově Krajské vědecké knihovny v Liberci a v roce 2019 na putovní výstavě po vybraných jizerskohorských obcích a městech.
 10. Soutěžící svou účastí vyjadřují souhlas s pravidly soutěže, s užitím snímků pro účely výstav zmíněných v bodu 9 či promítání v rámci akcí k výročí 50 let CHKO Jizerské hory, a s publikováním snímků pořadatelem, a to bez nároku na honorář. Výstavní kolekce zůstává majetkem pořadatele.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze sbírky snímky, které nesplňují výše formulovaná kritéria, případně po dohodě s autorem pro potřeby zveřejnění na výstavě krátit příliš rozsáhlé příběhy.
 12. Autoři nejlepších snímků vybraných porotou budou odměněnai věcnými cenami, které poskytne pořadatel soutěže.

 

Moje vzpomínka na Jizerky

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt