Krajinný ráz, přírodní parky

Na území CHKO Jizerské hory je Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko Liberec orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

 

Na území Libereckého kraje mimo území ostatních CHKO a KRNAP poskytuje odbornou a metodickou podporu orgánům ochrany přírody při výkonu státní správy:

  • posouzení vlivu záměru (stavby, činnosti, změny využití území) na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb.
    po předchozím terénním šetření metodou prostorové a charakterové diferenciace území (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička)
  • vedení seznamu přírodních parků v Libereckém kraji

Ke zpracování posudku střediskem AOPK ČR je nutno doložit:

  • žádost s přesnou formulací otázek, na které má posudek odpovědět
  • odborné průzkumy území
  • kompletní projekt záměru
  • vhodná je i vizualizace záměru

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Šárku Mazánkovou (sarka.mazankova [at] nature.cz, 482 428 996) a Ing. Stanislava Budku (stanislav.budka [at] nature.cz, 482 428 971).

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt