Správa CHKO Jizerské hory >> Činnost pracoviště >> Ochrana přírody >> Jizerská oblast tmavé oblohy

Jizerská oblast tmavé oblohy

Česko-polská Jizerská oblast tmavé oblohy byla vyhlášena 4. listopadu 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie.

Na přípravě a realizaci tohoto evropského projektu se podílely a dále spolupracují tři polské a tři české instituce:

  • Astronomický ústav University Wroclaw
  • Astronomický ústav Akademie věd ČR
  • Lesní správa Świeradów
  • Lesní správa Szklarska Poręba
  • Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
  • Lesy České republiky, s. p., Krajské ředitelství Liberec

Jizerská oblast tmavé oblohy zaujímá území o rozloze necelých 75 km2. Tato rezervace tmy se nachází v téměř neobydlené, od velkých měst dostatečně vzdálené části Jizerských hor. Rozkládá se podél horního toku řeky Jizery na území dvou států. Na české straně sahá od Martinského údolí, Václavíkovy studánky přes osadu Jizerka po horu Smrk, v Polsku pokračuje po Vysokém jizerském hřebenu, obepíná Velkou Jizerskou louku a osadu Orle. Jedná se o první mezinárodní oblast tohoto typu na světě, v několika zemích světa ale již rezervace tmy existují. Oblast je zřízena s cílem informovat laickou i odbornou veřejnost o zdejším zachovalém nočním životním prostředí, vzdělávat v této problematice, propagovat ochranu nočního životního prostředí s důrazem na tmavé nebe a je základem pro ochranu přírodního prostředí v této oblasti před světelným znečištěním. Počítá se také s astroturistikou – např. astronomické zajímavosti pro turisty a veřejné pozorování dalekohledy pod tmavou jizerskohorskou oblohou.

 

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt